Stoppsignalskurs

I denna kurs kommer vi träna in en stoppsignal med visselpipa. Vi kommer under 5 träffar träna in denna signal med olika lekar och övningar.

Stoppsignal är oerhört effektivt när man vill få stopp på sin hund i olika situationer då det blir tydligt för hunden med en och samma signal. Visselpipan gör att det blir mer distinkt för hunden då den når långt än din röst. 

Viktigt att ha tid att träna mellan träffarna då det annars kommer bli svårt att avancera på nästa träff. 

Denna kurs hålls utomhus, så kläder efter väder!

Ni kommer få mer information innan kursstart vilken sorts visselpipa ni ska köpa.

Tid: 17:00 - 18:30

Datum: 

12/8

26/8

9/9

23/9

7/10

Instruktör: Ulrika Nelzén

Kostnad: 1320 kr