Seniorhunden

När din hund börjar bli uppåt 7-8 år (stor hund) eller 10-11 år (mindre hund) är den en senior.

Då kan vi behöva stötta vår vän på ett annat sätt än vad vi tidigare gjort.

Under denna träff lär du dig hur du kan underlätta vardagen för din seniora hund och även hur du kan behålla kropp och knopp i bra skick så länge det går.

Tid: 10:00 - 12:00

Datum: 5/10

Instruktör: Pia Bildt Ström

Kostnad: 400 kr