Rädsla och Aggresion

Vad är aggression? Vad är rädsla? Varför blir hunden rädd och/eller aggressiv?

Här får ni under en föreläsning lära er om detta ämne, vad kan man göra om en hund är aggressiv eller rädd? Hur kan man förebygga detta? Vilka brukar orsakerna vara och hur kan symtomen se ut.

27 mars kl: 15:00 - 17:30

Vi bjuder på fika!

Gratis