Nosework fortsättning

På fortsättningskursen lägger vi lite mer fokus på oss som förare och hur vi kan bli mer medvetna om hur vi påverkar och underlättar hundarnas arbete, samtidigt som vi fortsätter förstärka doftens betydelse för hunden.

Vi kommer i huvudsak hålla till utomhus och lära oss jobba vidare med miljö, väder och vind och hur yttre faktorer påverkar vår möjlighet att läsa av hunden i dess arbete.

För att tillgodogöra sig kursen är det lämpligt att hund och förare genomgått någon typ av grundkurs i nose work och att hunden börjat få en förståelse för doften eukalyptus betydelse, däremot är det inget krav på att hunden ska ha en färdig markering.

Datum:

7/9

8/9

Kl: 10:00 - 14:00

Instruktörer: Emma Johnsson och Anna Sundstedt

Kostnad: 1600 kr