Mantrailing/ID-sök

Detta är en kurs där vi lär våra hundar att följa efter en specifik doft av en människa eller ett djur. Vi kommer använda en s.k.. Smeller där hunden får lukta på en doft och ska därmed följa just den doften för att hitta personen/djuret.

Tränar man hunden i detta så kan man lära den att leta efter en försvunnen människa eller bortsprunget djur.

Detta liknar inte vanliga spår man brukar göra, utan i detta sök så hunden ska använda sig av både spår och vind samt följa en specifik förutbestämd doft som skiljer sig från andra spår.

På denna kurs får gärna en familjemedlem vara med tillsammans med förare och hund då det oftast är lättare för hunden att lära sig leta efter en person den känner igen. Men det går lika bra att komma utan en familjemedlem då vi kommer använda varandra som spårläggare.

Tid: 17:00 - 19:00

Datum:

12/8

26/8

9/9

23/9

7/10

Instruktör: Ulrika Nelzén

Kostnad:  1800 kr