Jaktapportering

Denna kurs är endast mot aktivering och ej mot tävling/prov

I denna kurs kommer ni få lära er grunderna i jaktapportering som aktivitet tillsammans. Vi kommer vara utomhus i denna kurs, så kläder efter väder. 

Denna kurs riktar sig mot att lära sig grundarbetet i jaktapportering, vilket behövs om man ska kunna köra Jaktapportering och dirigeringar. Vi kommer i slutet av kursen testa enklare jaktligt ute i skogen.

Kursen kommer innehålla:

  • Fokus

  • Gripa och hålla

  • Avlämningar

  • Fotgående

  • Stadga och stoppsignal

  • Lättare dirigering

I kursen kommer vi vid vissa tillfällen jobba med en hund i taget, detta för att man lär sig väldigt mycket av att titta på andra och höra feedbacken. Under tiden får de andra hundarna vänta i bilen.

Om hunden ej kan vara lös så kan den jobba i långlina som du får införskaffa.

Datum och tid:

14/4 kl: 09:00 - 11:30

28/4 kl: 09:00 - 10:30

12/5 kl: 09:00 - 10:30

26/5 kl: 09:00 - 10:30

9/6 kl: 09:00 - 10:30

30/6 kl: 09:00- 11:00

Skriv vilken Jaktapportering ni vill gå då vi har 2 stycken ute på kurssidan.

Instruktör: Ulrika Nelzén

Kostnad: 1890 kr