Personspår

Avancerad nivå

För att gå denna kurs så ska ni ha gått både personspår grund och fortsättning.

Vi kommer i denna kurs fokusera på att börja spåra andra personer i urban miljö. Vi kommer även göra längre spår och lägga saker i spåret som hunden ska markera

I denna kurs behöver ni träna mellan gångerna så hunden får rätt förutsättningar.

Tid: 09:00 - 11:30

Datum:

13/5

27/5

10/6

1/7

1800 kr