Fortsättningskurs Hårda spår i urbana miljöer

Detta är en fortsättningskurs för er som gått Personspår grundkurs. Vi fortsätter arbeta med personspår i olika miljöer (urban miljö)

Viktigt att träna mellan varje tillfälle för att vi ska kunna avancera på kursträffarna.

Tid: 17:00 - 19:30

Datum:

22/4

13/5

3/6

24/6

Instruktör: Ulrika Nelzén

Skriv Hårda spår Vardag i kursanmälan!

Kostnad: 1750 kr