Games of Fun

Detta är en kurs som innehåller många olika lekar för din hund och dig. Dessa lekar kommer ge er redskap för att ha roligt utan krav och förhoppningsvis kommer relationen mellan er förstärkas samt att samarbetet ökar.

Detta är en kurs som inte innehåller någon som helst lydnad utan allt bygger på att ha roligt och totalt kravlöst. Vi kommer gå igenom massa olika lekar som du och din hund kan ha nytta av i er vardag.

Tid: 18-19:30

Datum:

8/5

15/5

22/5

29/5

Instruktör: Anna Holmgren

900 kr