Cool dog

Doing Magical Stuff

I denna kurs kommer hunden få visa hur smart den är. Hundar är smartare än vad vi tror och i denna kurs kommer ni få se att hunden ska få bevisa det.

Vi kommer jobba i flera steg och lägga en bra grund så hunden förstår konceptet för att sedan avancera varje träff till ni har en hund som blivit en Einstein. 

  • Ni kommer få några uppgifter som ni ska göra innan första träffen. Ni kommer få tillgång till en lärplattform ca 1 månad innan start.

Vi kommer jobba med följande uppgifter:

  • Do as I do - Hunden ska härma dig som förare

  • Memory - Lära hunden att spela riktig memory med bilder

  • Match to Sample - Hunden lär sig att matcha det objekt ni håller fram bland många andra objekt

  • Lära sig följa ett rep

  • Välja rätt leksak bland flera andra på endast namnet

  • Lära hunden skilja på färger

Tid: 

Datum:


Instruktör: Viktoria Åkerblom

Kostnad: 1575 kr