Boosta erat samspel

Denna kurs kommer ge er relation en stor boost. Detta kommer vi göra genom att gå igenom flera delar som oftast ligger till grund för en bra relation som innebär samspel, kontakt och kommunikation.

Kursen kommer innehålla:

  • Belöning - Hur, när och var?

  • Kontaktövningar

  • Vad är lek och vad kan vi leka tillsammans?

  • Er relation

  • Hur ser er vardag ut?

  • Hur och vad kan vi göra för att underlätta koppelgående på promenaderna? (Ej regelrätt koppelträning, utan mer strategier)

  • Aktivitetsdelar 

  • Vem är er hund? 

Tid: 13:00 - 14:30

20/1

3/2

17/2

2/3

16/3

Instrukör: Ulrika Nelzén

Kostnad: 1500 kr