Berikningsvandring

Vi går en vandring på ca 2,5 km och stannar till vid olika stationer och hunden får uppgifter att göra där den får utlopp för sina naturliga beteenden.

Om vädret inte är trevligt kommer vi flytta vandringen.

Tid: 09:30 - 12:00

Datum: 3/6

Instruktör: Pia Bildt Ström

450 kr