Balanserade Välkomnanden

I denna kurs kommer vi träna på att hunden ska kunna hälsa fint på människor som man både träffar utomhus och när det kommer hem besök. Vi kommer använda oss av targets för att få till denna träning. 

Vi kommer även träna på att inte hoppa för er som behöver hjälp med det.

Vi kommer ha en teoretisk träff först där vi kommer gå igenom, balansen i  vardagen och stress samt hur vi ska jobba med belöningar och targets.

  • I denna kurs behöver ni fokusera på att verkligen träna varje dag, en liten stund, detta för att hunden ska få rätt förutsättningar att lyckas och för att ni ska kunna avancera på varje träff till svårare moment.

Tid: 17:00 - 18:30

Första träffen kl: 17:00 - 19:00  (Utan hund) 

Resterande träffar: 17:00 - 18:30  (Med hund)

Datum:

9/10

23/10

6/11

20/11

4/12

18/12

Instruktör: Ulrika Nelzén

Kostnad: 1425 kr