Avslappnade promenader

Den här kursen är till för att ge olika verktyg för att få mer harmoniska promenader. Vid fyra tillfällen provar vi olika övningar som sedan kan användas i vardagen för att få mer avslappnade promenader. Förhoppningsvis kommer du efter de här fyra tillfällena att ha varierade övningar och kunskap om hur hela hundens vardag är viktig för hur er relation ser ut även ute på koppelpromenad"

Datum:

1/8 kl. 18:00 - 20:00

29/8 kl. 18:00 - 20:00

26/9 kl. 18:00 - 20:00

31/10 kl. 19:00 - 21:00

Instruktör: Anna Holmgren

Kostnad: 1200 kr